img_2866.jpg
Obiekt: POLO Market
Typ obiektu:
Powierzchnia:
Rok inwestycji: 2010
Miejsce: Przybyłów

Przedmiotem umowy było wykonanie poniższych robót budowlanych

1. montaż blach stalowych konstrukcji stropodachów budynku biurowego i zajezdni wózków oraz dachu zimnego portierni w ilości łącznej 1831,60 m2.

Roboty Budowlane wymienione powyżej wymagają wykonania również prac przygotowawczych i sprawdzających, a w tym:

(1)            przejęcie frontu;

(2)            zapoznanie się z Projektem Montażowym, planem BIOZ;

(3)            przyjęcie dostaw i transport materiałów budowlanych do miejsca wbudowania;

(4)            utylizacja powstałych w wyniku prac odpadów budowlanych i komunalnych;

(5)            asysta przy przekazywaniu przedmiotu Umowy Inwestorowi.

 

 

 

Zaufali nam:

               

Kontakt

Biuro

tel.kom. 513 093 182

tel./fax 48 (67) 2 610 744

 

e-mail: biuro@kufikas.com.pl

Realizacje z lotu ptaka