Współpraca

background

WSPÓŁPRACA

Indywidualne podejście do projektów, pozwala nam znajdować optymalne rozwiązania

Kompleksowo realizowane projekty zawsze przebiegają wieloetapowo. Dzięki doświadczeniu, nowoczesnym technologiom i wypracowanemu know-how, współpraca z KFK, na każdym etapie przebiega w sposób nieobciążający inwestora.

OMÓWIENIE KONCEPCJI

Poznanie potrzeb klienta, wypracowanie optymalnego rozwiązania uwzględniającego indywidualne potrzeby biznesu klienta, założenia budżetowe, uwarunkowania lokalizacji, wymagane normy.

ZAWARCIE UMOWY

Sporządzenie kontraktu zawierającego wszelkie ustalenia, formalizującego warunki współpracy, określającego zakres ewentualnych poprawek inwestorskich.

PRACE PROJEKTOWE

Prace koncepcyjne w oparciu o własny zespół projektowo-konstrukcyjny lub/oraz ścisła współpraca z architektami i jednostkami współtworzącymi projekt, wybranymi przez klienta.

PRACE ZIEMNE I BUDOWLANE

Realizacja inwestycji w sposób kompleksowy, monitorowanie procesów budowlanych na poszczególnych etapach, przejęcie obowiązków formalnych, łączenie kompetencji i koordynacja działań.

ODBIÓR INWESTYCJI

Przekazanie inwestycji, serwis gwarancyjny.