dscf7998.jpg
Obiekt: Hala Sportowa
Typ obiektu:
Powierzchnia:
Rok inwestycji: 2010
Miejsce: Bierutowice

Przedmiotem umowy było wykonanie poniższych robót budowlanych:

  1. Wykonanie pokrycia dachowego

a)      dostawa i montaż płyt pokrycia dachowego typu KINGSPAN KS 1000 XD 100 TR 27 wraz z izolacją z foli

dachowej PCV gr. 1,5mm, mocowanej mechanicznie łącznikami teleskopowymi i zgrzewanej na zakładkach;

b)      dostawę i montaż materiałów do wykonania pokrycia dachu części socjalnej obejmującej wykonanie

paroizolacji folii PE 0,2mm, ułożenie warstwy izolacyjnej termicznej grubości 18 cm, wykonanie izolacji z folii

dachowej mocowanej mechanicznie łącznikami teleskopowymi i zgrzewanymi na zakładkach;

c)      prace obejmują dostawę i montaż wszelkich obróbek blacharskich pionowych i poziomych wraz z

materiałami pomocniczymi, obróbkę wpustów i przelotów awaryjnych oraz wszystkich instalacji i urządzeń

umieszczonych na powierzchni dachu oraz wykonanie warstw spadkowych zgodnie z dokumentacją techniczną.

2.  Dostawa oraz montaż włazu dachowego

 

 

 

 

 

Zaufali nam:

               

Kontakt

Biuro

tel.kom. 513 093 182

tel./fax 48 (67) 2 610 744

 

e-mail: biuro@kufikas.com.pl

Realizacje z lotu ptaka